Faskiner

Er du i tvivl om hvordan regnvandet skal afledes? En faskine kan være en potentiel og miljøvenlig metode hertil.

Ved etablering af en faskine, behøver afløbet ikke at kobles til kloakken, og du sparer derved udgiften. Det kræver dog egnet jordbundsforhold.

Hermed øges grundvandsdannelsen og belastningen på kloakker, og ikke mindst vandløb, reduceres.

Hvad er en faskine?

Udover at være en miljøvenlig metode til at aflede regnvandet, er en faskine et hulrum i jorden, der er fyldt op med fx sten.

Hulrummet fungerer som en langsommelig afleder af regnvandet, således regnvandet synker ned i jorden i et tempo, hvor den kan følge med.

Faskiner dækkes af jord og afsluttes typisk med græs eller fliser.

Til slut skal der selvfølgelig etableres afløbsrør til at lede vandet fra tag eller lignende og hen til faskinen.

Har du brug for en faskine?

Saltudtrækninger på vægge

Puds eller tapet bobler, eller falder af

Mørke skjolder på vægge og lofter

Lugtgener, lugt af mug

Duggede ruder

Har du spørgsmål?

Kontakt os hvis du har brug for en kloakmester i Storkøbenhavn og omegn. Vi kommer ud og kigger på din opgave, og vi giver et uforpligtende tilbud.

Ring til os på 41 17 05 28 eller skriv via mail til gert@wollerup-kloak.dk